Homepage : ICT in business (1995) : Inhoudsopgave Vision

Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

Inhoudsopgave Vision

vorigvolgende
- Voorwoord
- Inleiding
1 De informatierevolutie
1.1 Een nieuwe sociaal-economische revolutie?
1.1.1 De industriŽle revolutie
1.1.2 De huidige situatie
1.1.3 De wereld van de non-materie
1.1.4 De groei van welvaart
1.2 Naar een wereldwijde IT-infrastructuur
1.2.1 Naar wereldwijde bedrijven
1.2.2 Integratie van IT, consumentenelektronica, communicatie en de media
1.2.3 Van gegevens via documenten naar realistische objecten
1.2.4 Van formeel naar informeel en creatief
1.2.5 Van programma naar object
1.2.6 Samenvatting
1.3 De maatschappelijke gevolgen van IT
1.3.1 Nieuwe vormen van organisatie
1.3.2 Bedrijvigheid van de toekomst
1.3.3 Verschuiving in de werkgelegenheid
1.3.4 Het ontstaan van een virtuele wereld
1.3.5 De invloed op ons welzijn
1.4 De groeiverwachting van IT
1.4.1 De groeidrempels
1.4.2 De groeiruimte
1.5 Conclusie
2 Transformatie van bedrijven
2.1 Inleiding
2.2 Maatschappelijke trends
2.3 Trends in de bedrijfssectoren
2.3.1 Overheid
2.3.2 FinanciŽle sector
2.3.3 Sociale zekerheid
2.3.4 Industrie
2.3.5 Handel, distributie en transport
2.3.6 Telecommunicatie
2.4 Trends in de interne organisatie
2.5 IT: een leerproces voor bedrijven
2.6 Richtingen van transformatie
2.7 Transformeren met beleid
2.7.1 GeÔntegreerd bedrijfs- en IT-beleid
2.7.2 De veranderingsbenaderingen
2.8 De noodzaak van een toekomstvisie
3 IT in bedrijven
3.1 Inleiding
3.2 IT en samenwerkingsverbanden
3.2.1 Het ontstaan van interorganisatiesystemen
3.2.2 Transformatie van de gemeenschappelijke bedrijfsvoering door een IOS
3.2.3 De groei van front office en extended office
3.2.4 Vormen van samenwerking tussen mensen
3.2.5 Netwerksystemen en informele samenwerking
3.3 IT-toepassingen in bedrijven
3.3.1 De historische ontwikkeling
3.3.2 IndustriŽle toepassingen
3.3.3 Administratieve organisaties
3.3.4 Flexibele produkten en produktie
3.3.5 Ontwerpen produktlevenscyclus
3.3.6 Besturing en management
4 Ontwikkelingen in de informatietechnologie
4.1 Telecommunicatie
4.1.1 Huidige vormen van telecommunicatie
4.1.2 Wereldwijde communicatienetwerken
4.1.3 Het ontstaan van de elektronische snelweg
4.2 Mens/computer-interactie
4.2.1 Character User Interface
4.2.2 Graphical User Interface
4.2.3 Multimedia User Interface
4.2.4 Human User Interface
4.2.5 Van programma naar document
4.2.6 Samenvatting
4.3 Multimedia
4.3.1 Naar realistische documenten
4.3.2 Synthese van denkbeeldige werkelijkheid
4.3.3 Toepassingsmogelijkheden
4.3.4 Samenvatting
4.4 ObjectoriŽntatie
4.4.1 Het objectparadigma
4.4.2 Objecttechnologie
4.4.3 Samenvatting
4.5 Architecturen
4.5.1 Client/server-architectuur
4.5.2 Collaborative Object Architecture
4.5.3 Middleware
4.5.4 Samenvatting
4.6 Kennistechnologie
4.7 Database-managementsystemen
4.8 Ontwikkelen en beheren van toepassingen
4.8.1 Het ontwikkelen
4.8.2 Het beheren
4.8.3 Naar ťťn platform voor alle toepassingen
4.9 Computers
4.10 Gegevensopslag
4.11 Conclusie
- Bijlagen
A Definities van begrippen
B Lijst van afkortingen
C Bronnen