Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

1.5 Conclusie

vorigevolgende

De groei van de toepassing van IT en telecommunicatie in de komende jaren zal een sterke samenhang vertonen met de ontwikkelingen van bedrijven, economie en maatschappij. IT zal daarbij de veranderingen ten dele mede bepalen en ten dele ondersteunen. Computernetwerken zullen de communicatie tussen mensen en bedrijven ingrijpend veranderen. Dat geldt ook voor de besturing van werkzaamheden, het verspreiden van gegevens en het opbouwen van kennis. Dit zal leiden tot geheel nieuwe, flexibele inrichting van bedrijven. Door ingrijpende veranderingen in de bedrijvigheid en de samenwerkingsverbanden, zal dit gevolgen hebben voor de gehele economie.

IT en telecommunicatie zullen de produktie en het transport van immateriŽle produkten versnellen en vereenvoudigen. Nieuwe vormen van bedrijvigheid rond gegevens, kennis en communicatie zullen uitmonden in een informatierevolutie. Daarbij zullen computernetwerken de huidige bedrijvigheid in de agrarische en industriŽle sector en in de dienstverlening op een hoger niveau brengen. Door snelle communicatie tussen de mensen, door nauwkeurige besturing en door versterking van coŲrdinatie van werkzaamheden zijn bedrijven in staat hoogwaardiger – dat is exclusievere en kwalitatief betere – produkten en diensten aan te bieden. Wel dienen we met elkaar te bewaken dat deze ontwikkelingen gepaard gaan met een groei van de welvaart en dat het welzijn van iedereen gediend wordt.

Het overwinnen van de groeidrempels en het grote aantal betrokken mensen brengen met zich mee, dat de groei van toepassing van IT en telecommunicatie veel tijd nodig zal hebben. Aan de andere kant worden grote, nieuwe markten ontsloten, waardoor de expansie van de economie lang zal aanhouden. Tot op zekere hoogte kunnen we de groei van IT en de bijbehorende sociaal-economische veranderingen vergelijken met de veranderingen die de industriŽle revolutie meebracht. De informatierevolutie zal echter veranderingen van nog grotere omvang en complexiteit veroorzaken dan de industriŽle revolutie. De eerste expansiefase van de informatierevolutie zal daarom ten minste 30 jaar in beslag nemen.

vorigevolgende
website: Daan Rijsenbrij