Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

4. Ontwikkelingen in de informatietechnologie

vorigevolgende

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen op IT-gebied. Aan de orde komen een aantal belangrijke technologieŽn op het gebied van communicatie, toepassingen en computerapparatuur.

In een aantal paragrafen komen de toenemende capaciteit en de verdergaande miniaturisering van apparatuur aan de orde. Hieronder vindt u een afbeelding met de daarbij gebruikte aanduidingen.

Afbeelding 4.1 De orde van grootte voor toenemende miniaturisering en capaciteit.

 

vorigvolgende
website: Daan Rijsenbrij