Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

1. De informatierevolutie

vorigevolgende

Bij veel mensen leeft het gevoel dat informatietechnologie (IT) onze samenleving grondig zal veranderen. Zij verwachten dat door combinatie van computers, consumentenelektronica en telecommunicatie een wereldwijde IT-infrastructuur zal ontstaan die de basis vormt voor een nieuwe sociaal-economische revolutie. De media spreken over de informatierevolutie. Overheden en bedrijfsleven over de gehele wereld hebben groeiende verwachtingen van de mogelijkheden van IT. Daarom besteden overheden in westerse landen op het moment veel aandacht aan de zogenaamde elektronische snelweg, die de belangrijkste pijler moet vormen voor een wereldwijde IT-infrastructuur.

Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen:

  • Kan IT werkelijk een nieuwe sociaal-economische revolutie veroorzaken?
  • Wat moeten we ons voorstellen bij een nieuwe sociaal-economische revolutie?
  • Hoe ziet de wereldwijde IT-infrastructuur er uit?
  • Welke sociaal-culturele gevolgen heeft de groeiende toepassing van IT?
  • Welk toekomstbeeld staat ons eigenlijk met IT voor ogen?
  • Welke drempels moeten we nog overwinnen om dat toekomstbeeld te realiseren?

    In dit hoofdstuk geven we een aantal antwoorden op deze vragen. We doen dit door zelf een toekomstvisie te geven op de maatschappelijke ontwikkelingen die door toepassing van IT mogelijk zijn. Ook kijken we terug naar vergelijkbare macro-ontwikkelingen in het verleden en vergelijken deze met de huidige situatie.

vorigvolgende
website: Daan Rijsenbrij