Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

2.8 De noodzaak van een toekomstvisie

vorigevolgende

De belangrijkste conclusie van het voorgaande is, dat bedrijven met een gedegen visie op hun eigen toekomst beter in staat zijn transformaties in hun bedrijfsvoering en inrichting door te voeren.

Zonder een toekomstvisie is een bedrijf veroordeeld tot het voeren van een reactief beleid. Kenmerk van reactief beleid is dat het bedrijf weinig initiatieven neemt en voornamelijk reageert op dringende externe of interne ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen trendmatig zijn, zoals stijgende kosten, maar er kan ook sprake zijn van een plotselinge verandering zoals een concurrent die een nieuw produkt introduceert. Bedrijven met een reactieve instelling kijken, bij een sterke oriŽntatie op de eigen interne wereld, bijvoorbeeld vooral naar de kosten en naar het herontwerp van de bedrijfsprocessen. Extern zijn het volgers, die zich richten naar het gedrag van de klant, van de concurrent en van overheidsinstanties.

Met een toekomstvisie is een bedrijf in staat een actief en op de toekomst gericht beleid te voeren. Actief ingestelde bedrijven oefenen bewust invloed uit op hun omgeving. Zij hebben een eigen visie op toekomstige ontwikkelingen. Zij houden bij voorkeur het initiatief aan zichzelf en zetten zelf trends in de markt. Visie op de ontwikkeling van de eigen bedrijfsvoering en het gebruik van IT speelt daarbij een grote rol. Een bedrijf met een actief beleid zal, door zijn aandacht voor de juiste IT-inrichting in relatie tot zijn bedrijfsvoering, beter in staat zijn de kloof tussen conventionele en coŲperatieve systemen te overbruggen. Duidelijke bedrijfsdoelstellingen vereenvoudigen het vaststellen van de benodigde IT. Hierdoor creŽert het bedrijf voor zichzelf tijd voor de geleidelijke invoering van de juiste IT en het doorlopen van het leerproces van het bedrijf met IT. Het bedrijf schept zo eerder dan andere bedrijven de mogelijkheid om totaal nieuwe produkten en diensten te introduceren.

Vrijwel alle bedrijven hebben echter te maken met grote veranderingen in hun bedrijfssector en met maatschappelijke veranderingen die het ontwikkelen van een toekomstvisie op de eigen transformatie ernstig bemoeilijken. De turbulente ontwikkelingen van alledag dwingen bedrijven vaak ad hoc tot transformaties van de eigen organisatie en frustreren het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid op de lange termijn. Wat zich hier laat voelen is dat bij individuele mensen, bedrijven en overheden een duidelijke gemeenschappelijke visie op de toekomst van de samenleving als geheel ontbreekt. Waar bedrijven behoefte aan hebben is een nieuw breed gedragen maatschappelijk bestemmingsplan dat de richting aangeeft waarin de samenleving zich cultureel, sociaal en economisch denkt verder te gaan ontwikkelen. Een dergelijk bestemmingsplan vormt een basis voor de toekomstvisie en de bestemmingsplannen van de bedrijven zelf.

vorigvolgende
website: Daan Rijsenbrij