Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

De informatie revolutie
Een nieuwe sociaal economische revolutie?
Naar een wereldwijde IT-infrastructuur
De maatschappelijke gevolgen van IT
De groeiverwachting van IT
Conclusie
Terug