Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

Ontwikkelingen in de informatietechnologie
Telecommunicatie
Mens/computer-
interactie
Multimedia
ObjectoriŽntatie
Architecturen
Kennistechnologie
Database-management systemen
Ontwikkelen en beheren van toepassingen
Computers
Gegevensopslag
Conclusie
Terug