Archief website

 

Collegedictaat 'Inleiding Digitale Architectuur'

Op de Radboud Universiteit geef ik een workshopachtig college 'Inleiding Digitale Architectuur'.
Hierbij wordt een dictaat gebruikt waarvan de hoofdstukken en bijbehorende plaatjes hieronder staan.
Het dictaat vergt waarschijnlijk nog enkele jaren voor het voldoende zal zijn uitgekristalliseerd. Door de loutering van het gebruik hoop ik uiteindelijk de academische diepgang te bereiken die mij voor ogen staat.
Uw commentaar is daarbij zeer welkom:

Vanzelfsprekend geldt voor dit digitale dictaat de normale auteursrechtelijke regels en voor het overnemen van kleine tekstfragmenten gelden de gangbare regels van duidelijke referentie naar het brondocument.

Hoofdstuk 1: Architectuur, een begripsbepaling.
plaatjes over dit onderwerp.

Hoofdstuk 2: Architectuur in de digitale wereld.
plaatjes over dit onderwerp.

Hoofdstuk 3: Het opstellen van een architectuur.
plaatjes over dit onderwerp.

Hoofdstuk 4: De architect in de digitale wereld.
plaatjes over dit onderwerp.

Hoofdstuk 5: Transformatie onder architectuur.
plaatjes over dit onderwerp.

Hoofdstuk 6: Menselijke Maat in IT: verantwoordelijkheid van de architect.
plaatjes over dit onderwerp.

De zes bijlagen verkeren nog in conceptfase. Het gaat om onderwerpen als 'principes, archifacten & frameworks', 'securityarchitectuur', 'adaptieve onderneming', 'intelligente organisatie', 'de persoonlijke digitale werkruimte' en visualisaties.