English language
E-mail  
Contact  
   
 Universiteit
Vrije Universiteit  
Faculteit  
Divisie  
   
 Wetenschap
Publicaties  
Proefschrift  
Stellingen  
   
 Bedrijfsleven
Cap Gemini S.A.  
Cap Gemini  
ProgrammeX  
Homepage : curriculum vitae

Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij

 

Daan Rijsenbrij,

geboren 23 november 1947 te Amsterdam en woonachtig te Zeist, studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit, alwaar hij in 1970 het doctoraalexamen aflegde.

Tot 1975 was hij aan de VU verbonden als wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. In deze periode hield hij zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur, zowel in Algol '60 (op de X8 van het Mathematisch Centrum) als in Fortran, waarmee de onderzoeksresultaten van de afdeling experimentele vaste-stoffen fysica werden geïnterpreteerd. Dit heeft geresulteerd in een drietal publicaties.
Daarnaast verrichtte hij onderzoek naar simulatie modellen om met eindige clusters het gedrag van translatie invariante structuren te kunnen beschrijven. Aan het "Centre Européen de Calcul Atomique et Moleculaire" te Orsay (nabij Parijs) verrichtte hij onder leiding van dr. Chuck B. Sommers een 7 maanden durend onderzoek naar computerprogramma's op een IBM 360/195 om niet-relativistische berekingen te verrichten op energieniveau's van metalen. Op 20 maart 1975 behaalde hij de doctorsgraad in de theoretische vaste-stoffen fysica bij Prof dr. A. Lodder met een proefschrift getiteld "A cluster description of a perfect crystal - a test on silver".
Zijn belangstelling voor de automatisering blijkt niet alleen uit de grote hoeveelheid programmatuur die hij voor zijn verschillende onderzoekingen heeft ontwikkeld, maar ook uit de stellingen bij zijn proefschrift.

Belangrijke rol Cap Gemini

In juli 1975 trad hij in dienst bij Cap, een dochterbedrijf van het internationale informaticabureau Cap Gemini S.A. Als ontwerper heeft hij hier meegewerkt aan grote administratieve / kantoor applicaties. Hiernaast is hij ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van gebruikersgerichte compilers. Als EDP-auditor heeft hij een groot aantal verschillende informatiesystemen en projecten tegen het licht gehouden.

Hiernaast heeft hij binnen het Cap Gemini concern een groot aantal managementfuncties bekleed. Beginnend als teamleider, vervolgens automatiseringsprojectleider en via interim informatiemanager en accountmanager naar de functie Manager Professional & Technical Development bij de holding van Cap Gemini Nederland (1987). Professional Development omvat al wat nodig is om de vakbekwaamheid van de medewerkers te laten aansluiten op de vraag uit de markt. Daarvoor zijn carrièrepaden opgesteld, waarop een opleidingsfilosofie is gemaakt, bestaande uit een inleidende cursus, een onderbouw en een bovenbouw. Technical Development betreft de methoden, technieken en tools ten behoeve van systeemontwikkeling, projectmanagement en kwaliteitszorg.

In de zomer van 1990, na de fusie van Cap Gemini Nederland en Pandata, trof Cap Gemini Pandata de eerste voorbereidselen om de methodologie SDM2 op te waarderen. Na een vooronderzoek zijn in 1991 de eerste werkzaamheden formeel in gang gezet op een vijftal methodologische aandachtsgebieden: Informatiebeleid en -planning, Projectmanagement, Systeemontwikkeling, Beheer en Kwaliteitszorg. De rol van Daan Rijsenbrij omvatte hier zowel die van projectmanager als die van hoofdarchitect. Na de fusie van Cap en Volmac werden deze activiteiten in enigszins andere setting gecontinueerd. Deze methodologische exercitie heeft geresulteerd in ruim twintig boekwerken, waarvan de meeste zijn uitgegeven bij Academic Service.

In de lente van 1997 heeft Cap Gemini in de Benelux besloten dat binnen een afzienbare tijd de systeemontwikkeling op een radicaal andere wijze dient te geschieden. Dit alles met als motto: "application delivery moet worden teruggebracht van negen maanden naar negen weken en wellicht zelfs negen dagen". Cap Gemini is onder de werknaam ProgrammeX een ambitieus onderzoekstraject begonnen om deze doelstelling te bereiken. Daan Rijsenbrij geeft als content manager inhoudelijk richting aan deze ontwikkeling.


Cap Gemini Institute

Sinds januari 1999 geeft Daan als "corporate scientific officer" inhoudelijk richting aan het Cap Gemini Institute. Dit Instituut is de R&D unit waarin een pragmatische vertaalslag wordt gemaakt op gebieden als IT Architecture, IT Security, Information & Knowledge as business resource, The Web as the common infrastructure, Component based development, methodologie, competence planning en strategie. Daarnaast is hij binnen het Institute belast met de externe profilering van de research van Cap Gemini.


Vrije Universiteit

Daan Rijsenbrij werd door de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds per 1 januari 1993 benoemd tot bijzonder hoogleraar Bedrijfsinformatica bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen, divisie Wiskunde en Informatica. Hij is belast met het verzorgen van een college "Inleiding Elementaire Bedrijfsinformatica", waarin wordt beoogd een overzicht te geven van die automatiseringszaken die een rol spelen in bedrijven en de overheid. Zijn onderzoeksterrein omvat Architectuur in de IT.


Publicist en Spreker

Daan Rijsenbrij heeft meegewerkt aan een groot aantal publicaties, zowel Nederlandstalig als internationaal.
Hij is zeer regelmatig in de pers en een veel gevraagd spreker over een breed scala aan IT onderwerpen. Zijn favoriete onderwerpen zijn: IT Architecture, IT Philosophy, and The Principles of Business Informatics.

Volgens Prof. Rijsenbrij vergt het informatietijdperk een nieuw mensbeeld om als mens staande te blijven onder het geweld van de aanzwellende informatiestromen en de steeds snellere chip. Zelf gaat hij uit van Ouspensky, Plato en Advaita Vendanta

   
Voorwaarden website: Daan Rijsenbrij