Homepage : proefschrift en stellingen

Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij

 

Publicaties in de vaste-stoffen fysica

A non-relativistic bandstructure calculation for silver
D.B.B. Rijsenbrij and J.M. Fondse
Solid State Communications, Vol 17 (1975) pp. 1081-1084

A cluster description of a perfect crystal
D.B.B. Rijsenbrij and A. Lodder
Journal of Physics F : Metal Physics, Vol 6 (1976) pp. 1053-1061
( uittreksel van het proefschrift )


met de afdeling experimentele vaste-stoffen fysica

A KKRZ description of the Fermi surface if Indium based on radio-frequency size effect measurements
D.G. de Groot, D.B.B. Rijsenbrij, J.H.P. van Weeren and A. Lodder
Solid State Communications, Vol 19 (1976) pp. 203-205

A KKRZ calculation in Indium : I. An ab initio approach
D.B.B. Rijsenbrij, J.A. Radder, A.B.M. Hoff and D.G. de Groot
Journal of Physics F : Metal Physics, Vol 7 (1977) pp.2067-2075

A KKRZ calculation on Indium : II The Fermi surface as determined from radio-frequency size effect measurements
D.G. de Groot, A.B.M. Hoff, D.B.B. Rijsenbrij and J.H.P. van Weeren
Journal of Physics F : Metal Physics, Vol 7 (1977) pp. 2077-2089


Enkele stellingen horende bij het proefschrift (1975)

Stelling 2 : Bij de keuze van een literatuurverwijzing is het belangrijker om te letten op de duidelijkheid van de presentatie daarin dan te streven naar het vermelden van de originele literatuur.

Stelling 3 : Door de overdosis aan informatie, waarmee de mensheid tegenwoordig wordt overspoeld verdient het aanbeveling reeds in de opleiding bij het middelbaar onderwijs extra aandacht te besteden aan het verwerken van deze informatie.

Stelling 6 : De afschaffing van de "exchange package dump" die bij een "abnormal job termination", zonder een gebruikersaanroep, werd afgedrukt door de bij S.A.R.A. geinstalleerde computer, is niet alleen practisch vanwege de papierbesparing maar tevens van psychologisch belang.
In plaats van deze ongewenste dump die, frustrerend genoeg, voor de meerderheid der gebruikers onleesbaar was, moet daarom een opbeurende spreuk worden afgedrukt. Deze spreuk zou "random" door de computer uit een bepaalde collectie kunnen worden gekozen.

Stelling 7 : Het is wenselijk om het scherm van de bij S.A.R.A. opgestelde beeldscherm-eindstations minder spiegelend te maken, opdat men bij het verschijnen van een foutmelding niet tegen een teleurgesteld spiegelbeeld zit aan te kijken.

 

   
Voorwaarden website: Daan Rijsenbrij