Rijsenbrij Digitecture B.V.
daan@rijsenbrij.eu

voor studie & scholing: Rijsenbrij Academy

voor architectuurwerkzaamheden:
Rijsenbrij & Associates

archiefwebsite: Radboud-periode

archiefwebsite: VU-periode

stelling 1 inaugurele rede 'Architectuur in de Digitale Wereld (2004)':
het zal blijken dat
de belangrijkste architecten van de eenentwintigste eeuw
de architecten van de digitale wereld
zijn