Homepage : elementaire bedrijfsinformatica (EBI)

Elementaire bedrijfsinformatica

Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij

 

INHOUDSOPGAVE

 

Voorwoord

Inleiding

Sectie I: Bedrijf in de informatiemaatschappij
1. Bedrijf en zijn omgeving
2. Informatie voor het functioneren van het bedrijf
3. Toepassing van automatisering/informatisering

Sectie II: Structuur van de informatievoorziening
4. Informatiesystemen
5. De opbouw van de informatievoorziening
6. De informatievoorziening als (bedrijfs-)functie

Sectie III: Automatisering van de informatievoorziening
7. Systeemontwikkeling
8. Beheer van de informatievoorziening
9. Informatiebeleid, -planning en architectuur
10. Projectmanagement
11. Kwaliteitszorg
12. Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Sectie IV: Bedrijfsinnovatie door informatie- &
communicatietechnologie

13. Bedrijfstransformatie
14. Informatietechnologie
15. De bedrijfsinformaticus

website: Daan Rijsenbrij