Homepage : inaugurele oratie

Automatisering: vloek of zegen?

Dr. D.B.B. Rijsenbrij

Bewerking van een rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar in de Bedrijfsinformatica aan de Faculteit der Wiskunde en Informatica van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 10 december 1993.

Samenvatting van de rede:

Informatietechnologie (IT) in de vorm van computerapparatuur, computernetwerken en geautomatiseerde informatiesystemen dringt dieper en dieper door in onze samenleving. Is dit een banvloek, die ons veroordeelt tot een steeds grotere afhankelijkheid van geautomatiseerde oplossingen? Of is dit een zegen omdat wij bevrijd worden van routinematige werkzaamheden en daardoor ruimte krijgen voor een meer creatief leven?
Op deze website wordt een groot aantal vragen gesteld om voor onszelf tot een antwoord te komen. De antwoordsuggestie ligt in het terugvinden van de juiste maat, één van de vier kardinale deugden van Plato. Een krachtig hulpmiddel bij het verfijningsproces naar de juiste maat is het ontdekken van het aspect 'schoonheid'. Schoonheid tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van IT produkten, schoonheid in het IT-produkt an sich, schoonheid in het gebruik van het IT produkt en schoonheid in dat wat voortvloeit uit het gebruikt.

 
INHOUDSOPGAVE

 

Voorwoord

1. Inleiding
2. Voorgeschiedenis
3. De zuigkracht van de computer
4. De computer op ons pad naar Zelfkennis
5. De schoonheid in automatiseren
6. Hoe staan we ervoor?
7. Waar gaat dit naar toe?
8. Tot besluit

Nawoord

Noten

Bijlage A. Literatuuropsomming: vakinhoudelijk
Bijlage B. Literatuuropsomming: beschouwelijk
Bijlage C. Ideaalmodel voor de studierichting
Bedrijfsinformatica

Bijlage D. Taakopvatting van het hoogleraarschap
Bijlage E. Stellingen

 

website: Daan Rijsenbrij