Homepage : EBI : automatisering van de informatievoorziening

Automatisering van de informatievoorziening

Sectie III
Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij

Sectie III - Automatisering van de informatievoorziening vorig artikelvolgend artikel

Hoofdstukken

Hoofdstuk 7:  Systeemontwikkeling
  Hoofdstuk 8:  Beheer van de informatievoorziening
  Hoofdstuk 9:  Informatiebeleid, -planning en architectuur
  Hoofdstuk 10:  Projectmanagement
  Hoofdstuk 11:  Kwaliteitszorg
  Hoofdstuk 12:  Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

  Inleiding

Tot nu toe hebben we gezien dat een bedrijf informatie nodig heeft, en in die behoefte voorziet met behulp van informatiesystemen. In deze sectie geven we een overzicht van de verschillende activiteiten die nodig zijn om die informatiesystemen te ontwikkelen en ‘in de lucht’ te houden.

Ten eerste moeten systemen ontwikkeld worden. Hoe dit gebeurt vertellen we in hoofdstuk zeven. Deze systemen zullen beheerd moeten worden. In hoofdstuk acht beschrijven we de verschillende soorten beheer die nodig zijn om een systeem draaiende te houden. Als er in het bedrijf een groot aantal informatiesystemen actief is, is het nodig om daar op een meer gestructureerde manier mee om te gaan. Wat dat inhoudt, laten we zien in hoofdstuk negen als we het gaan hebben over informatiebeleid, informatieplanning en architectuur.

De hiervoor beschreven activiteiten worden vaak in projectvorm uitgevoerd. Daarom vertellen we in hoofdstuk tien iets over projectmanagement. Daarnaast speelt bij alle handelingen die worden verricht om de informatievoorziening te ontwikkelen en in stand te houden de kwaliteitszorg een belangrijke rol.

Tenslotte behandelen we in hoofdstuk twaalf de zaken die komen kijken bij de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

vorig artikelvolgend artikel
website: Daan Rijsenbrij